HÓA CHẤT KHỬ MÀU – MEGA DECOLORING AGENT

Hóa chất khử màu
Tên khác: MegaDCA
Ứng dụng: Xử lý độ màu – khử màu trong nước thải dệt nhuộm, in ấn, nước thải giấy, nước rỉ rác..
Dùng để khử màu trong nước thải cả ở trước và sau giai đoạn xử lý sinh học

Mua ngay Gọi điện xác nhận và giao hàng tận nơi
Đặt mua HÓA CHẤT KHỬ MÀU – MEGA DECOLORING AGENT

Hotline: 0865000696

Zalo