Tầm nhìn

Xây dựng và phát triển CLEANTECH luôn nằm trong Top 10 các doanh nghiệp trong lĩnh vực cung cấp các chất tẩy rửa, chất phụ gia, hóa chất làm sạch công nghiệp và các thiết bị làm sạch công nghiệp.